GDPR ::: Kontakt ::: FIT Bošany - štúdio pohybu a zdravia
Kontakt
Úvod » Kontakt » GDPR
« Späť

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

Všetci v našom občianskom združení považujeme osobné údaje za veľmi cenné informácie a podľa toho s nimi tiež nakladáme. Pokiaľ by ste s akýmkoľvek bodom nesúhlasili, neváhajte a kontaktujte nás. (GDPR = General Data Protection Regulation, po slovensky Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je Občianske združenie FIT Bošany so sídlom SNP 1317, 956 18 Bošany, Slovenská republika, IČO: 52141284, (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

  • Adresa pre doručenie – OZ FIT Bošany, SNP 1317, 956 18 Bošany, Slovenská republika
  • Adresa elektronickej pošty – info@fit-bosany.sk
  • Telefón: +421 904 093 639.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas udelený správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je rezervácia jednotlivých cvičení v sekcii „Rezervácie“ na stránke nášho občianskeho združenia www.fit-bosany.sk, zasielanie oznámení informačného charakteru a iných marketingových aktivít občianskeho združenia voči Vašej osobe.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo spracovávame od momentu registrácie na stránke nášho občianskeho združenia po celú dobu existencie Vášho pužívateľského účtu až do permanentného zmazania Vášho pužívateľského účtu. Zmazať Váš pužívateľský účet môžete kedykoľvek.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime ako oko v hlave a neposkytujeme ich nikomu inému! K vašim osobným údajom majú prístup iba zakladajúci členovia nášho občianskeho združenia, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelený správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov môžete zaslať písomne, prostredníctvom elektronickej pošty, na adresu info@fit-bosany.sk. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2018.

« späť

zverejnené: 25.09.2020 | aktualizované: 25.09.2020 | počet zobrazení: 38648

FIT Bošany - štúdio pohybu a zdravia
telefón: +421 904 093 639

Akceptujeme karty MultiSport

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.

počet prístupov od 28.04.2018: 808940
počet prístupov dnes: 56